Generalagent

Generalagent

Agentavtaler og økt sentralisering. En ny distribusjonsmodell vokser frem, noe som stiller høyere krav til digitalisering, effektivisering og kontrol for å fungere.

Bilmerke etter bilmerke går over til agentmodell. Tidlige elbilmerker har banet vei for hvordan en ny distribusjonsmodell med direktesalg til kunde kan skape lavere distribusjonskostnader per solgt bil. Å selge biler på en helt ny måte krever imidlertid stor kontroll og oversikt, samt. et nært samarbeid med agenter og samarbeidspartnere.

Today Mobility har utviklet en komplett produktportefølje over flere år for å hjelpe markedet med å møte morgendagens behov. Vi har alltid hatt bilbransjens kunder i hovedfokus, med fokus på å kunne levere en enhetlig nasjonal tjeneste, en tilpasningsnivå per produkt slik at hver enkelt generalagent kan bygge sin egen unike kundereise i tråd med sine kundeverdier, samt. enkle digitale systemer for å gi total styring over alle behov for bilen.

Få komplett oversikt og kontroll over kundereisen med presisjonslogistikk.

Hos Today Mobility har vi identifisert to komponenter som vi tror er viktige for å lykkes med agentmodellen - både mot sluttbruker, agenter og samarbeidspartnere:

  • Kundereise: I en digital verden stiller sluttkunden krav til en enkel, transparent, enhetlig digital kundereise kombinert med en høy grad av innbygd nærhet mellom sluttkunde og generalagent - selv når forholdet håndteres helt eller delvis fjernstyrt.
  • Oversikt, Kontroll og prosesser: Agenter og samarbeidspartnere trenger tydelige, velfungerende prosesser og retningslinjer for at deres omstilling skal være effektiv og lønnsom. Dette stiller høye krav til oversikt og kontroll fra generalagentens side for at det skal fungere.

Presisjonslogistikk med total sporing bidrar til begge disse områdene:

1

Enhetlig kundereise med innebygd nærhet på tvers av landet

Nå alle kunder med samme presisjon og tilbud. Ved hjelp av sanntids sporing kan generalagenten etablere prosesser for nøyaktig når i kundereisen man ønsker å være i kontakt med sin sluttkunde.

2

oversikt og kontroll over all flyt

Gjennom sentralisering av all flyt og fullstendig transparent sporing får generalagenten komplett oversikt og kontroll

3

Styring

Mulighet til å styre bilene med riktig presisjon til riktig anlegg, slik at agenter og samarbeidspartnere får jevn belastning og velfungerende prosesser

Produkter

Vi i Today Mobility har vi utviklet strukturerte produkter for en generalagents transportbehov, der presisjon er avgjørende. Nedenfor viser vi hva vi kan hjelpe med basert på deres respektive avdelinger:


Nybilsalg

Ettermarked

Retur og avhending

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Tjenester

Prøvekjøring hjemme

Hjemlevering

Henting hjemme

Tilbakelevering

Privatinnkjøp

Bilbytte

Henting og levering for verkstedsbesøk

Administrerte tjenester

Internlogistikk

Langdistanse: Ekspress

Langdistanse: Lastebil med presisjon

Bedrift

Om Oss

Våre sjåfører

Nyheter

Karriere

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Vollaveien 15

0668 Oslo

Norge


+47 74 99 99 90

[email protected]

Sosiale Medier

LinkedIn