Henting og levering for verkstedsbesøk

Henting og levering for verkstedsbesøk

Styr bilene til riktig verksted og beste tid for å oppnå en jevn kapasitetsutnyttelse på alle deres verksteder – optimaliser kapasitetsflyten, minimer ventetiden, reduser kostnad å få fornøyde og lojale kunder.

Verksteder står ofte overfor utfordringen med at kundene ønsker å levere bilen om morgenen og hente den på ettermiddagen. Dekkverksteder opplever stor pågang i et kort tidsrom i løpet av året, for eksempel når den første snøen kommer, og kontrollsentere har ofte problemer med høy belastning visse tider i måneden.

Ujevn kapasitetsutnyttelse er et problem som mange verksteder deler. Med for mye personale til tider og for lite til andre tider lider lønnsomheten, og personalet opplever unødvendig stress i hverdagen. Kundene opplever ofte kø, problemer med å finne parkering og vanskeligheter med å få dagen til å gå rundt. Å forsøke å selge noe til kunden kan være utfordrende.

Ved å komme hjem til kunden eller til arbeidsplassen åpner man opp kundens kalender. Verkstedet kan da selv bestemme hvilken dag, tidspunkt og til og med hvilket anlegg som skal utføre arbeidet på bilen. På denne måten kan man jevnt fordele arbeidet mellom verkstedene, øke effektiviteten og inntjeningen per verkstedslift, og mekaniker. Som en bonus får man ofte en svært fornøyde og lojale kunder som ikke er stresset og som gjerne er mer interessert i mersalgstjenester.


Klare fordeler med henting og levering for verkstedsbesøk
Fornøyde og lojale sluttkunder

Svarer effektivt på nye og moderne kundekrav

Styring og jevn kapasitetsutnyttelse

Styr bilene til riktig anlegg til rett tid

Økt lønnsomhet

Mulighet for mer effektive prosesser på verkstedene

Mer salg

Bedre evne til å selge mer når kunden er avslappet


Kundereise


01

Bestilling

Ved å spørre kunden "Hvor og når skal vi hente bilen din?" åpner du opp kundens kalender for når bilen ideelt skal på verkstedet. Da passer ofte flere dager bra, og det er også mulig å hente og levere biler jevnt fordelt i løpet av dagen for å få jevn belastning på verkstedet.

Avhengig av hvilket arbeid som skal utføres på bilen, om kunden ønsker å komme til anlegget ved innlevering eller henting, og om kunden vil ha en leiebil, har kundene ulike behov for hente- og levertjenester.

Bestill énveis henting og/eller levering, bestill sammenhengende hente- og leveringstjeneste for kortere arbeider opptil 20 minutter (sjåføren venter da mens arbeidet utføres), eller kombiner henting og levering av en leiebil i samme bestilling. Uansett tjeneste kommer Today Mobilitys sjåfører i løpet av en spesifisert 1-times-vindu, slik at kunden kan planlegge dagen sin, og verkstedet kan styre når bilen skal inn.


02

Henting

Today Mobilitys sjåfører kommer til sluttkunden innenfor den avtalte 1-times perioden for henting. Verkstedet har på forhånd avtalt arbeidet og arbeidsordren med sluttkunden. Hvis sluttkunden skal ha en leiebil, henter sjåføren den på forhånd for å kunne levere leiebilen til kunden til avtalt tid. Her etablerer vi også en prosess sammen med verkstedet for overlevering og dokumentasjon av leiebilen.

Deretter kjører Today Mobility bilen til riktig verksted, til avtalt tid. Ved ankomst til verkstedet har sjåføren spesifikke instruksjoner for parkering, nøkkellevering osv. - alt for å sikre en smidig prosess.


03

Levering

Betaling og gjennomgang av arbeidet håndteres direkte mellom verkstedet og sluttkunden, ofte over telefon eller epost før verkstedsbesøket. Ved henting av bilen på verkstedet får sjåføren med seg dokumentasjon osv. for utført arbeid, som blir overlevert til sluttkunden ved levering.

Hvis sluttkunden har en leiebil, blir den hentet ved overlevering og leveres tilbake til verkstedet.


04

Dagsplanlegging for verkstedet

Som en del av Today Mobilitys system får hvert verksted et verktøy for dagsplanlegging, der verkstedet kan se innkommende og utgående biler for hver dag med sanntidsoppdateringer. På denne måten har verkstedet alltid oppdatert informasjon om når bilene kommer inn og når de må være ferdige, og kan dermed planlegge arbeidet for dagen respektivt.

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Tjenester

Prøvekjøring hjemme

Hjemlevering

Henting hjemme

Tilbakelevering

Privatinnkjøp

Bilbytte

Henting og levering for verkstedsbesøk

Administrerte tjenester

Internlogistikk

Langdistanse: Ekspress

Langdistanse: Lastebil med presisjon

Bedrift

Om Oss

Våre sjåfører

Nyheter

Karriere

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Vollaveien 15

0668 Oslo

Norge


+47 74 99 99 90

[email protected]

Sosiale Medier

LinkedIn