Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag är en viktig motor inom bilbranschen. Med precisionslogistik kan försäkringsbolagen få större kontroll och styrning för att tillse kvalitet och kostnad.

Försäkringsbolagen utgör en stor drivkraft inom såväl handeln med bilar som eftermarknaden. De har direktkontakt med bilägaren, de är partner med biltillverkarna och generalagenterna och de är både partner och uppdragsgivare till marknadens återförsäljare och verkstäder. Det åligger därmed försäkringsbolagen ett stort ansvar att tillse att god kvalitet upprätthålls, kostnaden blir rätt och att samarbetet och volymfördelningen mellan sina verkstadspartners blir som den ska.

Idag är det oftast kunden som ges valet för vilken verkstad som ska utföra reparationsarbetet på bilen för en godkänd försäkringsskada. Ofta är det då ledtiden och närheten till verkstaden som är de viktiga faktorerna som avgör vilken verkstad bilägaren väljer. Det kan då leda till att skadekostnaden och kvaliteten inte blir optimal. För enskilda ärenden kan skadekostnaden mellan olika verkstadsalternativ skilja 10-20% från högsta till lägsta prisförslag. Slår man ut det på de 1,5 miljoner utbetalningar som gjordes i Sverige under 2022 inom ramen för motorfordonsförsäkring till ett belopp om 15 miljarder kronor blir det stora tal och något som påverkar väldigt många konsumenter.

Genom att inkludera precisionslogistik vid försäkringsskadeärenden kan försäkringsbolag få ett komplett styrverktyg för att tillse att utförda skadeärenden fördelas rätt mellan marknadens verkstadsaktörer för att kunna optimera för kvalitet och skadekostnad. Den enskilda verkstaden får en optimerad process och jämnare beläggning och försäkringsbolagens kunder får en bekymmersfri kundresa vilket skapar nöjda lojala kunder.

Styr alla bilar rätt med precisionslogistik och få en nöjd lojal kund

På Today Mobility har vi tagit fram ett komplett styrverktyg med precisionslogistik för försäkringbolag att kunna styra skadebilar till och från rätt verkstäder, kunna ge sina kunder ett bekymmersfritt hållbart bilägande och kunna säkerställa skadekostnad och kvalitet på de reparationsarbeten som utförs.

Genom att inkludera precisionslogistik för skadeärenden möjliggör ni följande:

1

Ett bekymmersfritt bilägande för kunderna

Bygger kundnöjdhet och lojalitet

2

Styrning

När kunden inte längre själv åker till verkstaden, ligger beslutet hos försäkringsbolaget vart bilen ska repareras för varje enskilt ärende

3

Kvalitets- och kostnadskontroll

Med styrning kommer kontroll. Möjlighet att tillse att rätt anläggningar gör rätt reparationer med fokus på kvalitet och kostnad.

Produkter

På Today Mobility har vi tagit fram strukturerade produkter för ett försäkringsbolags transportbehov där det krävs precision. Nedan visar vi vad vi kan hjälpa er med utifrån ett skadeärende:


Förbesiktning

Reparation

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Produkter

Provkörning Hemma

Hemleverans

Hämta Hemma

Internlogistik

Återtag

Privatinköp

Car Swap

Hämta-lämna

Managed services

Långväga: Express

Långväga: Lastbil med precision

Foretag

Om Oss

Våra Förare

Nyheter

Karriär

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Pipers väg 28

Solna, 170 73

Sverige


+46 775 58 33 33

[email protected]

Social

LinkedIn