Långväga uppdrag

Långväga uppdrag

Långväga transporter med kort ledtid och högsta leveransprecision - på egna hjul eller med lastbilskombination.

Ibland behöver bilar flyttas långt. Är det riktigt bråttom erbjuder vi vår Express service då vi kör bilen hela vägen på egna hjul, ofta redan nästa dag. För längre uppdrag som kan vänta några dagar använder vi lastbilstransport för de långa sträckorna mellan städer och hanterar den lokala logistiken vid upphämtning och leverans själva med egna specialistutbildade förare. På så sätt kan vi säkerställa samma leveransprecision för långväga uppdrag som för våra lokala tjänster, så att bilbranschens kunder ska kunna boka en specifik timme en specifik dag för upphämtning eller leverans av sin bil.


Tydliga fördelar med Långväga uppdrag
Snabbhet

Express service redan nästa dag

Leveransprecision

Slutkund kan boka en specifik timme för upphämtning eller leverans på annan ort

Hållbart alternativ

Bilarna distribueras lokalt på egna hjul. Fulla lastbilar mellan fasta destinationer

Säkerställd leverans i hela landet

Sömlöst integrerad kundresa


Kundresa


01

Express

Ibland är det bråttom att hämta eller leverera en bil. Det snabbaste är alltid att köra bilen på egna hjul hela vägen till eller från kund. En specialistutbildad förare kör bilen hela vägen mellan kund och anläggning, ofta redan nästa dag. För längre sträckor är detta ett dyrare alternativ, men det går snabbt.


02

Lastbilskombination med precision

Det finns tre applikationer för när Långväga uppdrag med lastbil kan behövas: Långväga Hämta Hemma, Långväga Hemleverans och Långväga Logistik.

Långväga Upphämtning: Today Mobilitys förare hämtar bilen lokalt hos handlare eller kund med den precision som anges vid bokning, ner till en timmes upphämtningsfönster redan dagen efter. Bilen körs till vår närmsta hubb där en lastbil gör den långa transporten till nästa hub. Sluttransporten lokalt till nästa anläggning görs av Today Mobilitys förare i nästa stad.

Långväga Hemleverans: Today Mobilitys förare hämtar bilen lokalt hos handlare eller centrallager. Bilen körs till vår närmsta hubb där en lastbil gör den långa transporten till nästa hubb. Hemleveransen görs sedan lokalt till slutkunden av Today Mobilitys förare i nästa stad med den precision som anges vid bokning, ner till en timmes leveransfönster.

Långväga Logistik: Fungerar som tjänsterna ovan men transporterna går mellan handlarens egna anläggningar i olika städer och har således ingen slutkund en ena änden.

Ärendena är spårbara genom hela uppdraget.


03

Lösning för centrallager och 'virtual stock'

För handlare som vill etablera ett Centrallager för nya eller begagnade bilar på en strategisk plats i landet, kan bilarna snabbt och effektivt transporteras till handlarens olika anläggningar eller hela vägen hem till kund med kort ledtid och högsta precision och endast några få extra mil på mätaren.

Today Mobilitys långväga tjänster möjliggör också en lösning för Virtual Stock. Det innebär att du som handlare kan tillgängliggöra samtliga bilar i lager för alla kunder i landet - även de som finns på anläggningar i andra orter. Med snabb högprecisionstransport kan bilen transporteras till närmsta anläggning eller hela vägen hem till kund med kort ledtid och högsta precision och endast några få extra mil på mätaren.


04

Snabbt, enkelt och spårbart

För samtliga långväga uppdrag, även gällande lastbilskombination, lägger du som handlare en enda bokning. Uppdragen är sen spårbara i realtid och bokande part kan välja att få realtidskommunikation genom hela ärendet - såsom när en leverans är utförd eller om något oväntat hänt på vägen. På så sätt kan du som handlare kontrollera hela kundresan.

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Produkter

Provkörning Hemma

Hemleverans

Hämta Hemma

Internlogistik

Återtag

Privatinköp

Car Swap

Hämta-lämna

Managed services

Långväga: Express

Långväga: Lastbil med precision

Foretag

Om Oss

Våra Förare

Nyheter

Karriär

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Pipers väg 28

Solna, 170 73

Sverige


+46 775 58 33 33

[email protected]

Social

LinkedIn