Hämta-Lämna-service

Hämta-Lämna-service

Styr verkstadsbilar till rätt anläggning och på rätt tid för att skapa en jämn beläggning i verkstaden. Och få nöjda lojala kunder.

Verkstäder har ofta en utmaning att kunderna vill lämna in bilen på morgonen och hämta den på eftermiddagen. Hjulskiftesverkstäder har problem med stora pikar under korta perioder under året, såsom när första snön kommer, och besiktningsstationer har problem med stora pikar vissa tider under månaden.

Problemet med ojämn beläggning är något som många verkstäder delar. Med för mycket personal vissa tider och för lite andra tider blir lönsamheten lidande och personalen upplever ibland onödig stress i sin vardag. Kunden får ofta stå i kö, får svårt att hitta parkering och svårt att få ihop sin dag. Ska man samtidigt försöka sälja något till kunden kan det vara svårt.

Genom att komma hem till kunden eller till arbetet öppnar man upp kundens kalender. Då kan verkstaden bestämma vilken dag, tid och till och med vilken anläggning som ska utföra arbetet på bilen. Då kan man fördela arbetet jämnt mellan sina anläggningar, öka sin effektivitet och intäkt per verkstadslyft och mekaniker. På köpet får man ofta en mycket nöjd och lojal kund som inte är stressad och då ofta även är mer intresserad av uppförsäljning.


Tydliga fördelar med Hämta-Lämna-service
Nöjda lojala kunder

Svarar effektivt mot nya, moderna kundbehov

Styrning & jämn beläggning

Styr bilarna till rätt anläggning på rätt tid

Ökad lönsamhet

Möjlighet till effektivare process på verkstäderna

Merförsäljning

Bättre uppförsäljningsförmåga när kunden inte är stressad


Kundresa


01

Bokning

Genom att ställa frågan till kunden ”Var och när ska vi hämta din bil” öppnar du upp kundens kalender för när bilen ska in till verkstaden. Då passar ofta flera dagar bra och det går ofta även att hämta och lämna bilar jämnt under dagen för att få jämn spridning i verkstaden.

Kunden kan olika behov av hämta-lämna-service, exempelvis beroende på vilket arbete som ska utföras på bilen. I vissa fall vill kunden inte komma in till anläggningen alls och i andra fall vill kunden komma in antingen vid inlämningen eller vid återlämningen av bilen. En annan vanlig fråga är om kunden behöver ha en lånebil.

Boka enkelväg upphämtning och / eller återlämning, boka sammanhängande hämta-lämna för kortare arbeten upp till 20 minuter (föraren väntar då kvar medan arbetet utförs) eller kombinera uthämtning och återlämning av en lånebil i samma order. Oavsett tjänst kommer Today Mobilitys förare på en specificerad 1-timmes fönster till kunden vilket gör att kunden kan planera sin dag och verkstaden kan styra när bilen ska komma in.


02

Upphämtning

Today Mobilitys förare kommer till kunden på bokad 1-timmes upphämtningsfönster. För sammanhängande hämta-lämna-ärenden där även återkörningen är förbokad har verkstaden ofta gjort upp i förväg med kunden kring arbete och arbetsorder. Ska kunden ha en låne-/hyrbil hämtar föraren den i förväg för att kunna lämna över hyrbilen till kunden på utsatt tid. Även här etablerar vi en process tillsammans med verkstaden för överlämning och dokumentation för hyrbilen.

Today Mobility kör sedan bilen till rätt verkstad och på utsatt tid. Väl på verkstaden har föraren en specifik instruktion för var vi ska parkera, hantera nyckelinlämning mm - allt så att processen ska bli smidig.


03

Återlämning

Betalning och genomgång av arbetena hanterar verkstaden direkt med sin kund, i många fall över telefon innan återlämningen sker. Vid upphämtningen av bilen på verkstaden får föraren med sig dokumentation mm för de utförda arbetena som lämnas över till kunden vid återlämningen.

Har kunden en låne-/hyrbil hämtas den upp i samband med återlämning av kundens bil varpå den körs tillbaka till verkstaden.


04

Dagsplanering för verkstaden

Som del av Today Mobilitys system får varje verkstad ett dagsplaneringsverktyg där verkstaden ser inkommande och utgående bilar för varje dag med status i realtid. På så sätt har verkstaden alltid en uppdaterad bild av när bilarna kommer in och när de behöver vara klara och kan på så sätt planera sitt arbete för dagen.

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Produkter

Provkörning Hemma

Hemleverans

Hämta Hemma

Internlogistik

Återtag

Privatinköp

Car Swap

Hämta-lämna

Managed services

Långväga: Express

Långväga: Lastbil med precision

Foretag

Om Oss

Våra Förare

Nyheter

Karriär

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Pipers väg 28

Solna, 170 73

Sverige


+46 775 58 33 33

[email protected]

Social

LinkedIn