Generalagent

Generalagent

Agentavtal & ökad centralisering. En ny distributionsmodell växer fram vilket ställer högra krav på digitalisering, effektivisering och styrning för att fungera.

Bilmärke efter bilmärke ställer om till agentmodell. Tidiga elbilsmärken har visat vägen hur en ny distributionsmodell med direktförsäljning till kund kan skapa lägre distributionskostnad per bil såld. Att sälja bilar på ett helt nytt sätt ställer dock stora krav på styrning och kontroll samt ett nära samarbete med sina agenter och samarbetspartners.

Today Mobility har tagit fram en komplett produktportfölj under flera års tid för att hjälpa marknaden att möta morgondagens behov. Vi har alltid haft bilbranschens kunder som utgångspunkt, med fokus på att kunna leverera en enhetlig nationell service, en anpassningsnivå per produkt för att respektive generalagent ska kunna bygga sin egen unika kundresa i linje med sina kundvärden och enkla digitala system för att ge total styrning för de flöden som rör bilens alla behov.

Få total kontroll och styrning över kundresa och flöden med precisionslogistik.

På Today Mobility har vi identifierat två komponenter som vi tror är viktiga för att lyckas med sin agentmodell - både mot slutkund och mot sina agenter och samarbetspartners:

  • Kundresa: I en digital värld ställer kunden krav på en enkel, transparent, enhetlig digital kundresa kombinerat med ett stort mått av inbyggd närhet mellan kund och generalagent - även när relationen sköts helt eller delvis på distans.
  • Kontroll, styrning & process: Agenter och samarbetspartners behöver tydliga välfungerande processer och regelverk för att deras omställning ska kunna bli effektiv och lönsam, vilket ställer höga krav på styrning och kontroll från generalagentens sida för att det ska fungera.

Precisionslogistik med total spårbarhet hjälper till på båda dessa områden:

1

Nationellt enhetlig kundresa med inbyggd närhet

Nå alla kunder med samma precision och erbjudande. Med hjälp av spårbarhet i realtid kan generalagenten etablera processer för exakt när i kundresan man vill vara i kontakt med sin kund

2

Kontroll över alla flöden

Genom centralisering av alla flöden och total spårbarhet får generalagenten total överblick och kontroll

3

Styrning

Möjlighet att styra bilarna med rätt precision till rätt anläggning så att agenter och samarbetspartners får jämn beläggning och välfungerande processer

Produkter

På Today Mobility har vi tagit fram strukturerade produkter för en generalagents alla transportbehov där det krävs precision. Nedan visar vi vad vi kan hjälpa en generalagent med utifrån de olika skedena i bilens livscykel:


Nybilsförsäljning

Eftermarknad

Återtag & Defleeting

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Produkter

Provkörning Hemma

Hemleverans

Hämta Hemma

Internlogistik

Återtag

Privatinköp

Car Swap

Hämta-lämna

Managed services

Långväga: Express

Långväga: Lastbil med precision

Foretag

Om Oss

Våra Förare

Nyheter

Karriär

© 2024 Today Mobility

Kontakt

Pipers väg 28

Solna, 170 73

Sverige


+46 775 58 33 33

[email protected]

Social

LinkedIn